Контакти

ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД
Офис: София 1421, бул. Черни Връх 33E, ет.7, офис 12

Тел: (+ 359 2) 9769 666
Факс: (+359 2) 9769 660
е-mail: service@intertech-automation.com

Можете да се ориентирате по следната карта

karta