Проекти

- Система за измерване и отчет на доставено и изразходвано количество гориво в ТЕЦ София, чрез масови разходомери с висок клас на точност
- Система за наблюдаване и отчитане на съдържание в ТЕЦ София – Изток, чрез радарни и ултразвукови нивомери
- Система за контрол и измерване на основни технически параметри в ХВО на ТЕЦ София – Изток
- Система за контрол и измерване на основни технически параметри в ХВО на ОЦ “Земляне”
- Система за подобряване на горивния процес, чрез измерване и регулиране на съотношението гориво-въздух в ТЕЦ Плевен
- Система за измерване на произведеното количество топлинна енергия в ОЦ Младост – Топлофикация Враца
- Система за измерване на произведеното количество топлинна енергия в ТЕЦ Сливен
- Оборудване на различни измервателни кръгове в пречиствателна станция на ЛУКОЙЛ – Нефтохим, Бургас
- Измерване и оптимизиране на процеси в производство “Етилен” на ЛУКОЙЛ – Нефтохим, Бургас
- Измерване и регулиране на ниво в барабана в ОЦ Пловдив – Юг
- Оборудване с контролно-измервателни уреди на 3-ти котел на ТЕЦ Русе