Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/intertec/public_html/wp-content/themes/samatex/includes/enovathemes_vc.php on line 3856

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/intertec/public_html/wp-content/themes/samatex/includes/enovathemes_vc.php on line 14196
Проекти – Интертех-Аутомейшън ООД

Проекти

НачалоПроекти

– Система за измерване и отчет на доставено и изразходвано количество гориво в ТЕЦ София, чрез масови разходомери с висок клас на точност
– Система за наблюдаване и отчитане на съдържание в ТЕЦ София – Изток, чрез радарни и ултразвукови нивомери
– Система за контрол и измерване на основни технически параметри в ХВО на ТЕЦ София – Изток
– Система за контрол и измерване на основни технически параметри в ХВО на ОЦ “Земляне”
– Система за подобряване на горивния процес, чрез измерване и регулиране на съотношението гориво-въздух в ТЕЦ Плевен
– Система за измерване на произведеното количество топлинна енергия в ОЦ Младост – Топлофикация Враца
– Система за измерване на произведеното количество топлинна енергия в ТЕЦ Сливен
– Оборудване на различни измервателни кръгове в пречиствателна станция на ЛУКОЙЛ – Нефтохим, Бургас
– Измерване и оптимизиране на процеси в производство “Етилен” на ЛУКОЙЛ – Нефтохим, Бургас
– Измерване и регулиране на ниво в барабана в ОЦ Пловдив – Юг
– Оборудване с контролно-измервателни уреди на 3-ти котел на ТЕЦ Русе