В много случаи инсталациите за промишлени процеси включват стотици или дори хиляди измервателни устройства.
Особено за основни приложения, изискванията за простота при въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка са се увеличили значително през последните години.
Proline 10 отговаря точно на това изискване без компромис, защото простотата е основен приоритет за тази нова линия разходомери от Endress+Hauser.

Ползи

  • Ясно подредено – Автоматично въртящ се LCD дисплей с висок контраст за надеждно отчитане на измерените стойности и съобщения за състоянието
  • Гъвкаво – SmartBlue приложение за безжичен отдалечен достъп до всички настройки на устройства и параметри, както и съветници
  • Интуитивен – Сензорен екран за лесна навигация с помощта на обичайни жестове
  • Спестяване на време – Надеждно пускане в експлоатация без грешки благодарение на менюто, ръководено от съветника
  • Сигурен – Автоматично показване на грешки (NAMUR NE107) и информация за отстраняване
  • Икономичен – Многофункционално измерване на потока с едновременно ниска обща цена на притежание и минимална поддръжка

Разходомери Proline Promag и Promass представляват десетилетия на доволни клиенти в различни индустрии. Очакванията им за качество на процесите и продуктите се увеличават непрекъснато, като се изискват минимални усилия за поддръжка с максимална лекота на използване и ниски оперативни разходи. Proline 10 изпълнява тези изисквания без компромис. Технологията на предавателя е еволюирала с още по-силен акцент върху простотата и лекотата на потребителя от закупуването пускането му в експлоатация.

Безкомпромисно лесен

Proline 10 е леснота, безопасност и надеждност в едно. Леснотата започва с бързия избор на идеалното устройство. Всички функции на предавателя споделят една цел: да направят работата с устройството много лесна. Пускането в експлоатация и експлоатацията спестяват време благодарение на съветника за пускане в експлоатация, автоматично въртящ се LCD сензорен екран и приложението SmartBlue чрез Bluetooth. Интегрираната диагностика на устройствата категоризира грешките в съответствие с NAMUR NE107, визуализира тяхната причина и предлага подходящи средства за отстраняване.

Идеалното устройство за основни приложения във всички индустрии

Различните разходомери Proline 10 покриват широк спектър от основни приложения във всички видове индустрии. Електромагнитните разходомери Proline Promag са идеално пригодени за проводими течности, както и за измерване на обема на вода и корозивни течности (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) или дори за химически агресивни течности (Promag P 10). Разходомерът Promass K 10 Coriolis измерва както течности, така и газове в комуналните услуги с минимални експлоатационни разходи.

Просто умен – многопроменлив и използваем навсякъде

Proline 10 осигурява оптимално качество на продукта и мониторинг на процеса благодарение на едновременното измерване на допълнителни променливи на процеса. Promass K 10 измерва масов дебит, обемен дебит, температура и плътност. Със своята функция Gas Fraction Handler, той надеждно измерва дори нехомогенни течности с увлечен газ.
Promag 10 предлага проводимост (W/P/H) или измерване на температура (H). Promag W и P могат да бъдат поръчани с измерване без заземяване. Promag W 10 предлага опцията за поръчка “0 x DN пълен отвор”.

Предавател за безпроблемна системна интеграция

Сензорите Promag и Promass могат да се комбинират с четири различни предавателя Proline 10 като компактна версия:

  • Без дисплей, данните от измерването могат да бъдат запитани чрез комуникационни протоколи
  • С два светодиода за състоянието, управлявани с приложението SmartBlue чрез Bluetooth
  • С 2,4″ LCD дисплей, който се използва за четене на данни, докато приложението SmartBlue се използва за конфигуриране и работа
  • С 2,4-инчов LCD сензорен екран, който може да се управлява с обичайни жестове за докосване и едновременно с помощта на приложението SmartBlue